Politica de Privacitat

Tota comunicació amb SOLEPLEX SWISS per qualsevol mitjà através de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest “web site” o al seu “e-mail”, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de SOLEPLEX SWISS, l’adreça és C / Dr. Ferran 92-94 Terrassa Barcelona.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

SOLEPLEX SWISSb
C/ Dr. Ferràn 92-94
C.P. 08226 Terrassa – Barcelona
Telèfon: +34 93 485 37 67
Fax: +34 93 485 52 81
info@soleplex.es

Soleplex Swiss

Aquí li oferirem solucions de Làmines Solars, Làmines de seguretat , Neteja de Graffitis.
– Central : 93 485 37 67
info@soleplex.es

Creative Comm.