Central

Carrer Dr. Ferràn 92-94
08226 Terrassa (Barcelona)
Telf 93 485 37 67
Info@soleplex.es

Delegacions
 País Vasc i Navarra
 Andalusia i Murcia

Telf.Contacto: 636720448

Telf.Contacto: 659490720

 Catalunya i Llevant
 Madrid-Centre

Telf.Contacte: 934853767

Telf.Contacte: 609128902

 França
Balears

Telf.Contacto: 609128902

Telf.Contacto: 636720448

Som especialistes en:

PROTECCIÓ SOLAR Estalvi i eficiència energètica.

NETEJA GRAFITTI Eliminació pintades, àcids o qualsevol agent corrosiu.

LÀMINES PROTECCIÓ Per protegir el vidre d’agressions , erosions i actes vandàlics .

LÀMINES DECORATIVES – VINILS Disseny, creació i muntatge de vinils.


Soleplex Swiss

Aquí li oferirem solucions de Làmines Solars, Làmines de seguretat , Neteja de Graffitis.
– Central : 93 485 37 67
info@soleplex.es

Creative Comm.